Mobiliteit in eigen hand

Acaro is de nieuwe data-provider voor het doelgroepenvervoer. Acaro is er voor gemeenten en andere opdrachtgevers van contractvervoer.

Wij zijn 100% onafhankelijk.

Acaro doorbreekt het data-monopolie van de vervoerders. De data die Acaro verzamelt maakt de weg vrij voor opdrachtgevers én reizigers om zelfstandig te sturen en te reizen.

U leidt de dans

Voortaan zijn úw processen leidend. Met Acaro organiseert u uw eigen onafhankelijke informatiepositie.
Vervoerders die u contracteert sluiten voortaan aan op úw systeem en processen, niet andersom. Daarmee verzekert u zich van continuïteit in processen én in de klantbeleving. Ook wanneer vervoerscontracten overgaan van de ene naar de andere uitvoerder.

Altijd actueel

Acaro geeft u een compleet overzicht over uw vervoer. Altijd up-to-date want gebaseerd op real-time data. U werkt altijd met kloppende, actuele gegevens. Ongekleurde reisfeiten voor een heldere kijk op uw vervoer.

ACARO IS HET COMPLETE WEETINSTRUMENT VOOR UW CONTRACTVERVOER

Meer weten met minder inzet

Acaro registreert alles wat voor u van belang is. Elke gereden kilometer, elke afgesproken KPI en elke uitgevoerde rit.
Afhankelijk van uw wensen kunt u real-time of op basis van periodieke rapportages sturen. Nuttig bij het handhaven van de kwaliteit van uw vervoer en managen van contracten, maar ook bij het identificeren van nieuwe kansen, het afhandelen van klachten, het afrekenen van het vervoer, het verrekenen van eigen bijdragen, etc.

Wel regie. Geen centrale

Het hart van Acaro wordt gevormd door de BCT-monitoring. Alle voertuig- en ritevents die chauffeurs ingeven op hun BCT of chauffeurs-app, worden real-time opgeslagen in de Acaro-database. U beschikt daarmee altijd en direct over alle informatie van uw vervoersysteem. 100% onafhankelijk en onbewerkt.

Door Acaro voor te schrijven in uw aanbesteding, verzekert u zich eenvoudig en tegen zeer beperkte kosten van alle data die u nodig heeft om grip te krijgen en te houden op uw vervoerscontracten. Acaro heeft koppelingen met Korton, Euphoria (Cabman), Linssen Software, TaxiID en Pitane. Er is een REST-API beschikbaar waarmee ook andere softwarepakketten van vervoerders eenvoudig kunnen koppelen met Acaro.
Neem contact met ons op en wij sturen u de documenten toe waarmee u Acaro onderdeel maakt van uw aanbesteding.

Kennis geeft mogelijkheden

Bij Acaro hebben we een aantal waardevolle tools ontwikkeld die gebruik maken van de real-time data van Acaro. We vertellen u hier uiteraard graag meer over. Via de databasekoppeling ontwikkelt u ook heel eenvoudig uw eigen (BI)tools en heeft u toegang tot alle data in Acaro. De data in Acaro is immers úw data!

Met de real-time data van Acaro voegt u heel veel waarde toe aan de relaties met en tussen reizigers, chauffeurs, ouders, scholen, zorglocaties, consulenten en opdrachtgevers.

Meer weten

Bij Acaro helpen wij u graag verder


info@acaro.nl

085 78 253 03